Tel: 016 423 1136   Faks: 086 508 6180   Epos: hoofrissie@mweb.co.za

Naskool sentrum

Fooie 2020

Ons benodig speelgoed, bordspeletjies, balle, swingball ens. wat in onbruik is asb?

R300 registrasie- en administrasiefooi by datum van inskrywing.


  • R700 / maand
  • Dagfooi: R60 / dag

Alle gelde is betaalbaar op / of die 2e van elke maand.
Leerders sal die Naskoolsentrum geweier word as u teen die 7e van die maand nie alle gelde betaal het nie. Fooie is kontant betaalbaar by Cat (kantoor) of by die naskoolonderwyser aan diens.

Die Risiland Naskoolsentrum sal Maandae tot Vrydae oop wees.
Ons is gesluit op publieke vakansiedae asook skoolvakansies.
Die daaglikse program beloop soos volg; maar is onderhewig aan verandering waar nodig:
PDF Naskool aansoekvorm
Image
Naskool tot 2 uur
Gr. R, 1, 2 en 3 naskoolleerders bly by hul aangewese toesigklas soos aangedui op die Naskoolrooster
2 uur tot half 3
14:00 – 14:30 Gr.  R – 7 leerders kom in die HASIEKLAS byeen.  Register word geneem en ‘n ligte ete en koeldrank voorsien.
Half 3 tot 3 uur
14:30 – 15:00 Leerders wat sport doen verdaag daarheen (volgens tye deur afrigters gegee).
Die res van die leerders kry huiswerkklasse en RO.
Leerders word deur die huiswerkonderwyser afgehaal by die personeelkamer en geneem na die lokaal waar hulle huiswerk sal doen.
Hierdie klasse is gratis en ingesluit by die naskooldiens. Die rooster sal elke Maandag in die omsendbrief verskyn.

Neem Kennis: Gr. R – 3 en Gr. 4 – 7 het aparte toesig. Lokale asook toesigonderwysers verskyn op die rooster wat deurgegee word aan die leerders/ouers.
3 uur tot kwart oor 5
15:00 – 17:15 Naskooltoesigonderwyser haal leerders af by die huiswerklokaal en vergesel hulle na die naskoollokaal vir storietyd/pret akiwiteit. Klas soos aangedui op naskoolrooster.

Leerders wat by sport was kan dan huiswerk doen.
Image

Let Wel

Bogenoemde rooster dien slegs as ‘n riglyn.

OP SPESIALE SPORT DAE, BV. INTERLAER, SAL DAAR ONGELUKKIG GEEN NASKOOL TOESIG WEES NIE.

Daar sal elke dag ‘n volledige register gehou word en die leerders moet ook uitgeteken word deur die betrokke persoon/persone soos vermeld in u kontrak. ‘n Rooster sal gereeld voorsien word sodat ouers kan weet watter onderwysers na hul kinders sal omsien elke dag.
Dit sal op ‘n rotasiebasis geskied.
Indien dit sou reën sal leerders by die betrokke onderwyser se klas afgehaal kan word.
Let op dat die huiswerkklasse deel uitmaak van die naskoolsentrum.
Enige veranderings sal op die naskoolbord voor die saal aangeteken word.

Skakel asseblief die skool indien u vooraf weet u kind gaan afwesig wees, sodat ons die kos en verversings hiervolgens kan reël.
Kontak Ons
Image
T | (016) 423 1136  F | 086 508 6180  E | info@laerskoolrisiville.co.za  A | H/v Aidastr & Marielaan, Risiville, Vereeniging, Gauteng
divider
Follow us on Facebook     Volg ons op Twitter     Volg ons op Google Plus