Tel: 016 423 1136   Faks: 086 508 6180   Epos: hoofrissie@mweb.co.za

Huiswerk rooster
LET WEL!!!  ALLE LEERLINGE BLY STEEDS VERANTWOORDELIK VIR DIE AFSKRYF VAN HUISWERK; DIE WEBBLAD IS SLEGS ‘N HULPMIDDEL
Graad 4 Leerlinge

HUISWERK – 16 Oktober 2019

GRAAD 4 


AFRIKAANS
(4C) TAALTOETS 29/10
(4E)  
(4P) 
(4S)

ENGELS
(4C)  Plak afbakenings in, leer vir taaltoets
(4E)  Begripstoets 17/10 (20)
(4P)
(4S) Language text 22/10 (15)
SPELLING LIST (15/10)
1.  Childhood - kinderlewe
2.  Illness - siekte
3.  Clung - hold on
4.  Mother's lap - moederskoot
5.  Notice - sien/waarneem
6.  Movement - beweging
7.  Sign language - teken/handgebare
8.  Freezer, freeze - shiver, koud kry, bewe
9.  Fold up clean clothes - fold up, vou op
10. Begged - smeek

TOETS:
1.  Correct alphabetical order of words
2.  Correct use of punctuation - inverted, quotation marks, capital letters
3.  Homophones:  Words that sound the same but have different meanings, eg see/sea
4.  Pronouns: eg. he, she, they
5.  Prepositions:  eg. up, off, into
6.  Suject, verb & object
       Sam   reads   a book
7.  Learn from your pink book & classwork

WISKUNDE
(4C) 
(4E) TOETS 01/11 Eenheid 5, 6 + 9
(4P)
(4S) TOETS 14/10 Eenheid 2-4

NATUURWETENSKAP
(4C)
(4E)
(4P)
(4S) 

GEOGRAFIE
(4C)
(4E)
(4P)
(4S)


GESKIEDENIS
(4C)
(4E)
(4S)
(4P)


KUNS & KULTUUR
(4C) 
(4E) 
(4P)
(4S) 

PERSOONLIKE SOSIALE WETENSKAP
(4C)
(4E)
(4P)
(4S)

Graad 5 Leerlinge
Graad 6 Leerlinge
Graad 7 Leerlinge
Kontak Ons
Image
T | (016) 423 1136  F | 086 508 6180  E | info@laerskoolrisiville.co.za  A | H/v Aidastr & Marielaan, Risiville, Vereeniging, Gauteng
divider
Follow us on Facebook     Volg ons op Twitter     Volg ons op Google Plus