Tel: 016 423 1136   Faks: 086 508 6180   Epos: hoofrissie@mweb.co.za

Geskiedenis
Laerskool Risiville open op 21 Januarie 1964 in ‘n onklaar gebou met 277 leerlinge (50 gr. 1 & 17 St. 5’s) en agt personeellede met Mnr. H.T.J. van der Walt aan die stuur as waarnemende hoof. Na opening moes die leerlinge vertrek na Hoërskool Drie Riviere vir onderrig, omdat die gebou nog nie voltooi was nie.

Tydens April 1964 word die eerste leerlingraad gekies met vier leerlinge uit die St. 5, met Carel Fourie as die eerste hoofleier.

Op 22 Februarie 1965 word die skool amptelik geopen deur die Direkteur van Onderwys, Mnr. A.J. Koen waartydens ‘n naamplaat onthul is. Mnr. C de Wet is in April aangestel as die eerste permanente hoof en het gedien tot en met April 1976, Mnr. L.J. van Rensburg het die leisels oorgeneem tot 1992.

Die eerste konsert is in die skoolsaal gehou op 12 November 1965. Die program het heelwat musikale bydraes deur personeel ingesluit. Daar was ‘n praatkoor, kanonsang en volkspele.
Ons huidige hoof, Mnr F.J. Pieterse, neem by Mnr. Van Rensburg oor in Jan. 1993 met ‘n leerlingtal van 583. 

Dit is ons lewenstaak om ons kinders met liefde en toewyding toekomsgerig op te voed, hulle diensbaar en gereed te maak, vir enige uitdagings vorentoe. Laerskool Risiville is uiters trots op ons terrrein, geboue, fasiliteite, leerlinge, personeel en ouers wat ons so dienstig bystaan. Met genade van Bo, volharding en liefdevolle toewyding streef ons vir die BESTE.
Kontak Ons
Image
T | (016) 423 1136  F | 086 508 6180  E | info@laerskoolrisiville.co.za  A | H/v Aidastr & Marielaan, Risiville, Vereeniging, Gauteng
divider
Follow us on Facebook     Volg ons op Twitter     Volg ons op Google Plus